Detektivní služby

Jedná se o celé spektrum služeb které mimo jiné zahrnuje:

- monitorování pohybu osob a vozidel
- rodinná problematika
- zjišťování informací o obchodní či pracovních partnerech a jejich činnosti
- sběr informací při obchodních, trestních či soukromých právních sporech
- vyhodnocování získaných informací a důkazů
- pátrání po odcizeném zboží a věcech
- řešíme případy odložené Policií ČR (neznámé pachatele)
- operativní činnost
- poradenství k výše uvedeným činnostem

Tyto služby se případ od případu navzájem prolínají a je pouze na klientovi, jaký rozsah služeb a činností si zvolí. Důležitá je také poradenská činnost a vyhodnocení pro efektivní sladění služeb tak, aby klient získal za své prostředky maximum informací a služeb. Samozřejmostí je zpracování a vyhodnocení získaných informací.