Odhalování a prověrky proti odposlechu

V posledních letech dochází k vyostřenému konkurenčnímu boji mezi firmami doprovázené touhou získat důvěrné informace. Vlivem sofistikovanějších, dostupnějších a levnějších monitorovacích a odposlechových systémů na našem trhu, dochází k častému úniku důvěrných a soukromých informací. Zajímavostí je také statistický údaj, že na 500 m2 prověřované plochy je nalezen jeden odposlechový prostředek.

Proto naše firma provádí prověřování kanceláří, bytů a vozidel proti odposlechu. Prohlídky obsahuje fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru a s cílem odhalení speciálního, mnohdy miniaturního zařízení používané k přenosu zvuku nebo obrazu z prověřovaného místa. Prohlídka také obsahuje potřebné měření speciálními detekčními přístroji, které zachycují signály skrytých štěnic, videoštěnic či jiné odposlechové techniky. Další částí bývá prověření prostor s cílem odhalení skrytých, mnohdy velmi důmyslně kamuflovaných minikamer (často s malým objektivem o průměru 1 mm), která tajně monitoruje prostor.

Chcete-li nás kontaktovat z důvodu podezření, že jste odposloucháváni, zvažte prosím místo, odkud to uděláte!!!